Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Mạnh Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 16/12/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://bomongoaiydhue.net/?cat_id=152&id=16
close

Thông báo