Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Bính

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ngô Thế Bính
Ngày, tháng, năm sinh : 1944
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa chất,Mỏ và khai thác
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ebm.humg.edu.vn/images/LL_canbo/BM_Mo/NgoTheBinh.pdf