Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Văn Thục

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Văn Thục
Ngày, tháng, năm sinh : 04/04/1938
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Vật lý,Vật lý địa cầu
Giới tính : Nam
Quê quán : Thái Nguyên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Giải thưởng Hồ Chí Minh (tập thể).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.