Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bả

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xuân Bả
Ngày, tháng, năm sinh : 06/07/1961
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Chăn nuôi
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/nhakhoahoc; Những người con Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc (1945-2012). H- Tri Thức, 2013.