Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Minh Kha

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Võ Minh Kha
Ngày, tháng, năm sinh : 27/10/1933
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nông học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thôn Hậu Luật, xã Diện Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương kháng chiến chống Pháp; Huy chương chống Mỹ cứu nước; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học cung cấp lưu trữ tại Trung tâm.
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo