Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Trường.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Xuân Trường.
Ngày, tháng, năm sinh : 25/12/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kĩ thuật trắc địa
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://sm.humg.edu.vn/index.php/vi/bo-mon-do-anh-vien-tham/gi-i-thi-u/207-ly-lich-khoa-hoc/311-tran-xuan-truong