Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Chiến

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đức Chiến
Ngày, tháng, năm sinh : 25/05/1951
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ vật liệu
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://sep.hust.edu.vn/can-bo3/-/asset_publisher/Wd80/content/3765365?redirect=%2Fcan-bo3; http://www.itims.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=674:nguyen-duc-chien&catid=90:cuu-can-bo&Itemid=211; www.bulletin.hust.edu.vn/index.php/tap-chi/ban-tin-so-10-19/#page/46