Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Giang Thanh Long

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Giang Thanh Long
Ngày, tháng, năm sinh : 05/10/1976
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Chính sách công
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Hải Dương, Hải Dương.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://mde.ippm.edu.vn; Thư viện Quốc gia Hà Nội.