Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Việt Hùng
Ngày, tháng, năm sinh : 21/04/1974
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Kinh tế học vi mô
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.