Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Đông

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Đông
Ngày, tháng, năm sinh : 24/08/1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Chăn nuôi
Giới tính : Nữ
Quê quán : quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: http://caab.ctu.edu.vn/das/vn
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
close

Thông báo