Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Tiến Sâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Tiến Sâm
Bí danh : Hoài Nam, An Thái, Hoài Sa
Ngày, tháng, năm sinh : 02/05/1953
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Nhì; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học xã hội và nhân văn; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Kỷ niệm chương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc; Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo