Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Xuân Hãn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Xuân Hãn
Bí danh : La Sơn Yên Hồ
Ngày, tháng, năm sinh : 08/03/1908
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Toán học,Lịch sử,Văn hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Độc lập hạng Nhì; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

close

Thông báo