Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hùng Cường

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Hùng Cường
Ngày, tháng, năm sinh : 20/04/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xây dựng và kiến trúc
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://bomonquyhoachnuce.edu.vn/homes/views/1-PGS-TS-Ph%E1%BA%A1m-Hung-Cu%E1%BB%9Dng.html; http://dulichbenvung.vn
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do