Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nam Chinh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Nam Chinh
Ngày, tháng, năm sinh : 1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa chất,Trắc Địa
Giới tính : Nam
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://sm.humg.edu.vn/index.php/vi/bo-mon-trac-dia-cao-c-ap/gi-i-thi-u/207-ly-lich-khoa-hoc/297-dang-nam-chinh
close

Thông báo