Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Đình Sâm
Ngày, tháng, năm sinh : 20/02/1942
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Lâm nghiệp
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Trực Ninh, Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Phát triển và Bảo vệ rừng; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch nhà khoa học lưu trữ tại Trung tâm.
close

Thông báo