Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Tô Duy Hợp

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Tô Duy Hợp
Ngày, tháng, năm sinh : 08/03/1942
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xã hội học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam; H- Khoa học Xã hội, 2004. http://www.chungta.com/Desktop.aspx/Tac-gia/Tac-gia/To_Duy_Hop/
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus