Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Khắc Lãi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lại Khắc Lãi
Ngày, tháng, năm sinh : 20/02/1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tự động hóa và điều khiển
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Nam Định.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://www.vietbac.edu.vn/index.php/gioi-thieu/doi-ngu-can-bo/92-li-khc-lai
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo