Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khánh Quắc

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Khánh Quắc
Ngày, tháng, năm sinh : 21/05/1942
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Chăn nuôi
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Anh hùng lao động; Giải thưởng Hồ Chí Minh (Tập thể).
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://www.vietbac.edu.vn/index.php/gioi-thieu/doi-ngu-can-bo/75-nguyn-khanh-quc