Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tài

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Trọng Tài
Ngày, tháng, năm sinh : 10/03/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngân hàng
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://nckh.hvnh.edu.vn/5830/introduction/998868/doi-ngu-can-bo.html
close

Thông báo