Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Văn Hải

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lương Văn Hải
Ngày, tháng, năm sinh : 16/09/1978
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xây dựng,Khoa học Vật liệu
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=6089