Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lê Hùng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Lê Hùng
Ngày, tháng, năm sinh : 25/02/1978
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kỹ thuật viễn thông
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: http://scv.udn.vn