Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Thị Vân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lương Thị Vân
Ngày, tháng, năm sinh : 21/11/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa lý học
Giới tính : Nữ
Quê quán : huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: https://sites.google.com/site/lylichkhoahocgiangvien/home/luong-thi-van; https://docs.google.com/file/d/0B3MRFPJZWe3aQjZDa0FqOE9MWHc/edit?pli=1
close

Thông báo