Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Dũng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đức Dũng
Ngày, tháng, năm sinh : 04/07/1958
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Báo chí và thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://lamthanhkytu.com/
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo