Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Bá Chí
Ngày, tháng, năm sinh : 06/03/1931
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ; Kỷ niệm chương Vì sự phát triển Đại học quốc gia Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: http://ussh.vnu.edu.vn/profile/tran-ba-chi; Những người con Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ Quốc (1945-2012). H-Tri Thức, 2013.
close

Thông báo