Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Minh Triết
Ngày, tháng, năm sinh : 18/09/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Hai Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=5530