Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Bình

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Mạnh Bình
Ngày, tháng, năm sinh : 15/10/1936
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dược học
Quê quán : làng Thuận Bài, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sức khỏe Nhân dân; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam..