Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kết

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Kết
Ngày, tháng, năm sinh : 02/10/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nam
Quê quán : Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://dhdl.dlu.edu.vn/employees_CV.aspx?orgId=112&employeeid=971
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo