Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Anh Thi
Ngày, tháng, năm sinh : 10/05/1976
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kỹ thuật công nghệ,Cơ khí động lực
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=505
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend