Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Chinh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Xuân Chinh
Bí danh : Hoàng Nguyễn
Ngày, tháng, năm sinh : 07/05/1933
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khảo cổ học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm.
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
close

Thông báo