Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tú Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Thị Tú Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 25/08/1962
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tâm lý học
Giới tính : Nữ
Quê quán : huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo