Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Dân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ngô Thế Dân
Ngày, tháng, năm sinh : 02/10/1939
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : thôn Hà Vì, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Độc lập hạng Hai; Huân chương Lao động hạng Hai; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo