Các tư liệu về  Giáo sư Lê Khả Kế

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Khả Kế
Bí danh :
Ngày, tháng, năm sinh : 15/06/1918
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Sơ Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: http://www.vienngonnguhoc.gov.vn/?act=Science&do=Detail&nid=65
close

Thông báo