Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Huấn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Văn Huấn
Ngày, tháng, năm sinh : 08/10/1949
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hải dương học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay là thuộc Hà Nội).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: http://hmo.hus.vnu.edu.vn/vn/u/pvhuan