Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hán Văn Khẩn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hán Văn Khẩn
Ngày, tháng, năm sinh : 20/10/1940
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khảo cổ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương danh dự Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ussh.vnu.edu.vn/profile/han-van-khan; Sách Phó Giáo sư Việt Nam. Tập 1. H- Khoa học Xã hội, 2007; Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo