Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Ban

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đoàn Văn Ban
Ngày, tháng, năm sinh : 18/02/1949
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trang web trường Đại học Thái Nguyên.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo