Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Kim Vinh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trịnh Kim Vinh
Ngày, tháng, năm sinh : 1932
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Mỹ thuật
Giới tính : Nữ
Quê quán : Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Ba; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ; Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Phụ nữ Việt Nam và Khoa học. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
close

Thông báo