Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thanh Bình
Ngày, tháng, năm sinh : 16/06/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://scv.udn.vn/nguyenthanhbinh
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
close

Thông báo