Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Doan
Ngày, tháng, năm sinh : 11/01/1951
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh doanh và quản trị
Giới tính : Nữ
Quê quán : xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Sách Phụ nữ Việt Nam và khoa học. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia, 2000.