Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Viết Kim Ba

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Viết Kim Ba
Ngày, tháng, năm sinh : 19/06/1943
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Kovalevskaia; Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.
clinic of abortion go scraping of the uterus
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Phụ nữ Việt Nam và khoa học. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
close

Thông báo