Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trương Quốc Bình

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trương Quốc Bình
Ngày, tháng, năm sinh : 08/04/1951
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn hóa học,Bảo tồn Bảo tàng
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Bảo tồn Di sản văn hóa dân tộc; Huy chương Chiến sĩ văn hóa; Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch Nhà khoa học khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các Nhà khoa học Việt Nam; http://vicas.org.vn/Home/index.php/next-step/buy-jsn-dome-pro/danh-sach-can-b/393-t-q-binh.htm.
close

Thông báo