Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Huỳnh Kim Diệu
Ngày, tháng, năm sinh : 20/10/1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thú y
Giới tính : Nữ
Quê quán : huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Đại học Cần Thơ.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo