Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Thị Ba
Ngày, tháng, năm sinh : 1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Cà Mau.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Đại học Cần Thơ.
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo