Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Như Mai

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Như Mai
Ngày, tháng, năm sinh : 06/08/1920
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Nhất.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo