Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Văn Tự

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Văn Tự
Ngày, tháng, năm sinh : 01/09/1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Quản lý đất đai
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo