Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Như Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Như Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 13/03/1955
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nông học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo