Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thanh Trà
Ngày, tháng, năm sinh : 10/07/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Quản lý đất đai
Giới tính : Nam
Quê quán : Nam Đàn, Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo