Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hà Huy Khoái

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hà Huy Khoái
Ngày, tháng, năm sinh : 24/11/1946
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ Khoa học
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Kháng chiến hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam, H- Khoa học Xã Hội, 2004; http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Huy_Kho%C3%A1i
close

Thông báo