Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan An
Ngày, tháng, năm sinh : 1944
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

close

Thông báo