Các tư liệu về  Giáo sư,Viện sĩ Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Minh Hạc
Ngày, tháng, năm sinh : 26/10/1935
Học hàm : Giáo sư,Viện sĩ
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Tâm lý học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.
Những nét tiêu biểu :

 

 
 
 
 
 
 
 
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; Sơ yếu lý lịch cung cấp cho Chương trình Người đương thời;
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo