Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tân Dân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Tân Dân
Ngày, tháng, năm sinh : 13/06/1946
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba.
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm. THÔNG TIN LIÊN QUAN
close

Thông báo